Dành cho các học viên Khóa An toàn bước 1

Dành cho nhà thầu vào làm việc tại PVD Tech

by Admin HSEQ -

Nhân sự của nhà thầu được cán bộ phòng An toàn Chất lượng tạo account để truy cập và đọc tài liệu, xem các bài giảng, và thực hiện các bài kiểm tra.


Available courses

Nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro

Bài giảng về Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro.Yêu cầu đối với ...
Course

An toàn Làm việc trên cao

Bài giảng về an toàn làm việc trên cao do Phòng An toàn Chất lượng ...
Course

Hướng dẫn An toàn Hóa chất

Chào mừng đến với bài giảng "An toàn Hóa chất" của công ty PVD Tech...
Course

Hướng dẫn An toàn nâng hạ bằng cẩu dầm

Bài giảng về An toàn Nâng hạ do Phòng An toàn Chất lượng biên soạn....
Course

An toàn Sử dụng Điện

Bài giảng về An toàn điện cơ bản của Phòng ATCL - Công ty PVD Tech.
Course

Bài kiểm tra An toàn bước 1

Bài kiểm tra An toàn bước 1
Course

Các phim an toàn của Napo

Chào bạn,Khóa học này bao gồm các bộ phim ngắn với nhiều chủ đề khá...
Course

An toàn điện

Khóa học về an toàn điện- Đối tượng:        &nb...
Course

Bộ qui tắc ứng xử của PVDrilling

Bộ qui tắc ứng xử của PVDrilling
Course