Dành cho nhà thầu vào làm việc tại PVD Tech

Dành cho nhà thầu vào làm việc tại PVD Tech

by Admin HSEQ -
Number of replies: 0

Nhân sự của nhà thầu được cán bộ phòng An toàn Chất lượng tạo account để truy cập và đọc tài liệu, xem các bài giảng, và thực hiện các bài kiểm tra.