Chào bạn,

Khóa học này bao gồm các bộ phim ngắn với nhiều chủ đề khác nhau trong công tác an toàn sức khỏe môi trường. Nhân vật chính là anh chàng Napo, cùng các đồng nghiệp của mình, trải qua các tình huống khác nhau để đưa cho chúng ta những bài học thú vị và sâu sắc.
Trong mỗi chủ đề, ngoài phần xem phim Napo, bạn cũng được đọc thêm một số bài giảng có liên quan, và cần phải thực hiện một bài kiểm tra ngắn để hoàn thành từng mục chủ đề.

Chúc các bạn làm việc an toàn.
Phòng HSEQ.

Khóa học về an toàn điện

- Đối tượng:

          +Nhân viên mới, nhân viên của nhà thầu mới vào làm việc.

          + Nhân viên cũ, được đào tạo nhắc lại định kỳ.

- Thời lượng: 60 phút.

Yêu cầu: Các nhân viên mới phải học và thực thiện hoàn thành tối thiếu 80% số điểm.