Các khóa học trong nhóm An toàn bước 1 của công ty PVD Tech

Bài giảng về Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro.

Yêu cầu đối với học viên:

1. Xem tài liệu/bài giảng: tự download và đọc trên máy tính hoặc điện thoại.

2. Nghe giảng trực tiếp theo kế hoạch đào tạo.

3. Hoàn thành bài kiểm tra.

Bài giảng về an toàn làm việc trên cao do Phòng An toàn Chất lượng biên soạn.

Bạn cần xem kỹ và hoàn thành bài kiểm tra để kết thúc học phần này.

Chào mừng đến với bài giảng "An toàn Hóa chất" của công ty PVD Tech!

Bài giảng này là một nguồn tài liệu quan trọng để giúp các học viên hiểu về các khái niệm và quy tắc cơ bản về an toàn trong việc sử dụng hóa chất.

Làm việc với hóa chất tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững những kiến thức và kỹ năng an toàn cần thiết. Bài giảng này sẽ giúp bạn làm chủ các quy tắc và biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo sự an toàn và tránh các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình làm việc với hóa chất.

Trong quá trình học, chúng ta sẽ đi qua các chủ đề quan trọng như: các khái niệm cơ bản về hóa chất và tính chất của chúng, cách đọc và hiểu thông tin trên nhãn hóa chất, các biện pháp bảo vệ cá nhân và các thiết bị an toàn cần thiết, quy trình xử lý hóa chất một cách an toàn, và cách xử lý sự cố liên quan đến hóa chất.

Sau khi xem kỹ bài giảng, các học viên sẽ tham gia vào một bài trắc nghiệm để đánh giá kiến thức đã học và hoàn thành bài học. Bài trắc nghiệm này sẽ giúp bạn áp dụng và kiểm tra kiến thức của mình trong một tình huống thực tế.

Chúc bạn thành công trong việc tiếp thu kiến thức về an toàn hóa chất!


Bài giảng về An toàn Nâng hạ do Phòng An toàn Chất lượng biên soạn.

Bạn cần xem kỹ và hoàn thành bài kiểm tra để kết thúc học phần này.


Bài giảng về An toàn điện cơ bản của Phòng ATCL - Công ty PVD Tech.